Mekanik                                                        

Vi slutmonterar kretskort, kablage, annan elektronik och mekaniska detaljer i kundens produkt så att den färdigställs hos oss.  Vi tar även hand om logistiken och distributionen av den färdiga produkten till kundens kunder.