LumiSign Square RAD för golv
ILumiSign1 Cdafd61629bb624ff45960681f5e3bd6
Ritning1 89550e7d4f271dbeccad3693e6375bb0

LumiSign Square RAD för golv

Benämning

LumiSign Square RAD

Ihop med Svenska Bio har vi nu utvecklat fram deras egna unika skylt för golv.

Uppgiften LumiSign har är att visa Rad och stol.nr inne i bio salongerna på ett

varmt o välkommande sätt. LED-chipet håller ett extra varmt lite guld-aktigt sken

och höjer känslan att man är på bio. Vi använder oss av reptåligt plexiglas då många

skor kommer trampa på skylten. 

För utskrift

Print