Nordic Hotels satsar på hållbarhet med LED-Belysning för ISO 14001

Standard Twin Hotell Stockholm

”Ett av våra största miljöprojekt var att byta ut halogenlamporna i våra allmänna utrymmen till LED på Nordic Light Hotel, vilket minskar vår energiförbrukning med cirka 90 000 kWh varje år. Vi har också valt att behålla vårt eget tvätteri. De uteblivna transporterna skonar miljön med 50 ton koldioxid årligen”, forsätter Sergio Duarte, miljöansvarig på Nordic Sea Hotel och Nordic Light Hotel 


Till installationen valdes vår iSpot trio MR16 3x1w 12dc

ISpot%20trio%20MR16%203x1W%2012V%20CREE Page 1 Image 0002

ISpot%20trio%20MR16%203x1W%2012V%20CREE Page 1 Image 0001