KöksBelysning

 Infällda downlights, skenbelysning. I köksskåpen infällda puckar, LED-taper. Köksöar med släpljus från LED-tape. Golvsocklar kan även de belysas med LED-belysning.