Perfekt arbetsbelysning med vår produkt iPanel upp&ner. Man får bra med direkt ljus

samtidigt som den ger lite indirekt ljus i taket.

Uppner