Belysningen i en genomsnittlig villa drar ungefär 1 240 kWh per år. Det är 20 procent av det totala behovet av hushållsel för en familj i det svenska genomsnittshuset.

Glödlampor är inte energieffektiva – av den energi som används blir knappt 10 procent synligt ljus medan resten blir värme.

Mot bakgrund av detta kommer alla EU-länder att fasa ut glödlampan i flera steg.

I Sverige beräknas förbudet mot glödlampor att spara tio procent av den el som används i hushållen. Det är en minskning med två terawattimmar per år, vilket motsvarar användningen i cirka 80 000 elvärmda villor under ett år. I hela EU beräknas förbudet spara cirka 40 terawattimmar.

Från och med hösten 2009 börjar glödlampan fasas ut. Det innebär att det är förbjudet att importera matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor. De lampor som finns i butik får fortfarande säljas och användas i hemmen tills de tar slut.

Så här sker utfasningen:

  • September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
  • September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor
  • September 2011:Förbud mot klara 60 watts glödlampor
    • September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 15 och 25 watts glödlampor
  • September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
  • September 2016: Skärpta krav på halogenlampor

Vad kan jag ersätta min glödlampa med?

I dag finns många alternativ till glödlampan och ny teknik utvecklas snabbt. Lamporna finns redan idag i flera varianter och passar de flesta armaturer, samtidigt som utbudet ökar. Vi visar och hjälper er att välja rätt ersättningslampa i LED.

 

Du kan lätt själv räkna ut hur mycket du sparar på att byta en glödlampa mot en LED-lampa

Du gör så här:

  • Uppskatta hur lång tid en viss lampa är tänd under ett år och multiplicera det med glödlampans effekt (watt). När du multiplicerar tid med effekt får du energi.
  • Multiplicera sedan samma tid med effekten på lågenergilampan.
  • Jämför hur mycket energi glödlampan respektive lågenergilampan kräver per år och du ser hur mycket du sparar på att byta ut just den lampan.

Värmealstring

En lampa alstrar förutom ljus även värme. En glödlampa ger mer värme än en lågenergilampa. Varför är då inte lampans värmeutveckling med i räkneexemplet här ovan? Dels beror det på att man inte alltid vill ha värme när man vill ha ljus, till exempel på sommaren, dels beror det på lampornas placering. Utomhus behövs ingen extra värme runt lampan och inomhus sitter många lampor uppe i taket. Det är svårt att dra nytta av värme som alstras i taket eftersom varm luft stiger.