LB-Lux of Sweden närvarar vid Hem & Villa mässa i Göteborg mellan 6 och 9 september.

Hemochvilla 2012

Vi finns i monter B04:39