Världen debatterar huruvida man kan använda lysdioder för allmänbelysning. Arlanda har redan sågat debattörerna jäms med knäna.

Ett nytt och annorlunda ljus möter den som parkerar sin bil i parkeringshuset vid Terminal 5 på Stockholm-Arlanda Airport. Där är nu installationen av så kallad LED-belysning klar. Det är första gången som LED-belysning installeras i så stor omfattning i Sverige.

– Effektiviseringen av belysningen gagnar både miljön och ekonomin, vilket i slutändan gynnar resenären, säger Kenth Arvidsson, chef Arlanda Energi.

Enbart genom att byta från vanliga lysrör till LED-belysning uppnås mer än 65% inbesparing av energiförbrukningen i parkeringshuset.

– Inom kort då vi tar närvarostyrd belysning i drift räknar vi med att nå upp till 80 procents besparing, säger Kenth Arvidsson.

I de tusen nya armaturerna för LED-belysning sitter dioder med betydligt längre livslängd än lysrör och till skillnad från lysrören så förkortas inte livslängden när belysningen släcks och tänds.

Trots att energiförbrukningen minskades, så ökar ljusmängden med LED-belysning med tio procent.

Bytet till LED-belysning i parkeringshuset vid Terminal 5 är en del i LFVs omfattande arbete med energieffektivisering. I våras togs akvifären i drift på Arlanda, världens största energilager, som förser flygplatsen med kyla på sommaren och värme på vintern. Dessutom har flygplatsen genomfört GSM-styrning av belysning och motorvärmare.

Ett av LFVs tio miljömål är att LFVs energiförbrukning ska minska med en tredjedel till utgången av år 2010 jämfört med år 2005. Redan idag använder LFV Arlanda enbart grön el och förnybar energi.

LFV Arlandas miljöarbete - läs mer
Bilder för nedladdning i bildbanken