VAD ÄR…..

•Lumen?
Lumen är SI‐enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm. Från lumen kan man dessutom härleda enheten lux.
En lumen motsvarar det totala ljusflödet.

•Lux?
Illuminans (belysning) är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses. Om ett visst ljusflöde
träffar en area har illuminansen ett värde.

•Candela?
Candela (ljusstyrkan) och har symbolen cd. Detta flöde ger upphov till en belysnings (illuminans),
som mäts i lux (lumen / kvadratmeter) och som beror på den orientering och det avstånd den yta har som träffas av flödet.

•Kelvin?
Kelvin är enheten för Ljusets färgton kan definieras som dess "färgtemperatur" och mäts i kelvin

– Tabell över ljuskällor som vi använder vars Kelvin värde,

Ljuskälla                         Färgtemperatur (K)  

Stearinljus                        2 000
Glödlampa                        2 700
Halogenlampa                  3 000
Lysrör                               2 700…6 500
Solljus mitt på dagen         5 500
Molnig himmel                   6 500…7 000

 Colours