Alternativ 1, MYCKET BRA!


Man väljer ett driftdon för LED ”transformator” efter de förutsättningar som LED-spoten mår bäst av. Ett driftdon för LED ”transformator” med konstantström är det bästa alternativet för att uppfylla alla förutsättningarna. Dyrare transformator, LED-Spot samt dimmer.

”Förutsättningar samt påverkan för ljuskällan”
Konstantströms-LED

 • Kräver seriell inkoppling
 • Drivs med konstantström
 • Besparning vid dimring då watten sänks motsvarande 1-10v styrningen
 • Enbart konstantströms LED-don får användas 
 • Högre ljusintensitet
 • Stabila, hög kvalitet
 • Högre effekter
 • Dyrare
 • Livslängden påverkas inte av ostabil spänning


Dimmerfunktion

 •  Med PWM styrning 1-10v
 •  Detta är det alternativet som vi rekommenderar för våra LED-spotar om man är ute efter Kvalitet och lång  livslängd.

Alternativ 2, BRA


Väljer man ett driftdon för LED ”transformator” via konstantspänning så sänker man förutsättningarna för LED-spoten. Dyrare transformator, LED-Spot samt dimmer.

”Förutsättningar samt påverkan för ljuskällan”
Konstantspännings-LED

 •  Har lågt ljusflöde
 •  Drivs med konstantspänning 12v DC
 •  Besparning vid dimring då watten sänks motsvarande 1-10v styrningen
 •  Lägre effektivitet
 •  Kräver parallell inkoppling
 •  Enbart konstantspännings LED-don får användas
 •  Variabel last ”Dvs man kan ha olika watt på LED-lamporna”
 •  Livslängden påverkas negativt av ostabil spänning om man väljer AC.
   Men använder man DC så påverkas inte livslängden negativt av ostabil spänning.

Dimmerfunktion

 •  Med PWM styrning 1-10v
 •  Detta är det alternativet som vi rekommenderar om man vill parallell koppla sina LED-spotar. Redan gjorda installationer för halogen som skall uppgraderas till LED.


Alternativ 3, MYCKET DÅLIGT!


Väljer man en Elektrisk transformator gjord för halogen på 11,5v AC så sänker man livslängden samt förutsättningarna för LED-spoten radikalt. Förutsättningen för att denna typ av transformator skall fungera med LED är att den klarar av att starta på 1watt. Normalt sätt startar elektriska transformatorer på 20watt. Billigare transformator, LED-spot samt dimmer.

”Förutsättningar samt påverkan för ljuskällan”
Konstantspännings-LED

 •  Har lågt ljusflöde
 •  Drivs med konstantspänning 12v AC/DC
 •  Lägre effektivitet
 •  Kräver parallell inkoppling
 •  Konstant watt beroende på antal ljuskällor och dess respektive watt.
 •  Ingen besparning vid dimring
 •  Lägre pris
 •  Variabel last
 •  Livslängden påverkas negativt av ostabil spänning
 • VARNING! Kan skapa BRANDRISK vid montering i downlightstak då förutsättningarna för att halogen kan starta kvarstår.


Dimmerfunktion

Med en framkantsdimmer/glödlampsdimmer med en start belastning på 20watt.

Detta är det alternativet som vi inte rekommenderar om man vill koppla in sina LED-spotar.
Man kan köpa detta alternativet billigt, men man sparar inget på långsikt. 

Ett fundamentalt drag hos LED är deras långa livslängd som förutsätter rätt arbetstemperatur och spänning och ström. Viktigt är därför att LED-donet ”transformatorn” är utrustat med kontrollkretsar som tillförsäkrar rätt spänning, ström och temperatur. Under driften måste LED-dioderna skyddas från nätspännings fluktuationer därför att ändringar i spänningen kan producera en disproportionell ändring i strömmen, som i sin tur ändrar ljuset. LED-donet ”transformatorn” reglerar strömmen som flödar till LED-dioden under driften och skyddar den från spänningsväxlingar. Detta klarar inte en elektrisk transformator tillverkad för halogen.