Från den 1 september 2010 ska alla lampförpackningar märkas tydligare för att göra ditt lampköp enklare. Den nya teknik som ersätter glödlampan ger dig ökad valfrihet och nya möjligheter när du ljussätter ditt hem. Med hjälp av märkning och kunskap kan du lättare hitta rätt sorts ljuskälla för hemmets olika rum och armaturer.

Idag finns många alternativ till glödlampan att köpa i handeln. De vanligaste är lågenergilampan (lysrörslampan), halogenlampan och lysdiodslampan (LED-lampan).
Genom att jämföra informationen på förpackningarna, kan du hitta det bästa alternativet för dig. Den nya informationen omfattar fler egenskaper än innan och är mer exakt. Bilden nedan är ett exempel på hur informationen kan se ut.

Medellivslängd

Lampans livslängd anges i timmar (h). En lampa är i genomsnitt tänd 1 000 h/år. I allmänhet är det bra med en så lång livslängd som möjligt. I rum där man vistas kort tid, till exempel klädkammare, i badrummet eller i ett förråd är det däremot inte lika viktigt att välja en lampa med lång livslängd.

Ljusflöde

Vi är vana att titta efter lampans watt-tal, som är ett mått på hur stor elektrisk effekt en lampa har. De nya alternativen till glödlampan gör att vi nu måste jämföra olika tekniker. Därför är det viktigare att veta hur mycket ljus dessa ger. Enheten för ljusflöde är lumen (lm). Tabellen nedan visar vilka lumental för de olika alternativen som motsvarar de traditionella glödlampornas ljusflöde, med hänsyn tagen till deras ljusnedgång.


Effekt glödlampa (W)

Ljusflöde (lumen, lm)

Lågenergilampor

(lysrörslampor)

Halogenlampor

LED-lampor

(lysdiodslampor)

15 125 119 136
25 229 217 249
40 432 410 470
60 741 702 806
75 970 920 1055
100 1398 1326 1521
150 2253 2137 2452
200 3172 3009 3452

 

Färgtemperatur och färgåtergivning

Hur ljus upplevs beror bland annat på färgtemperaturen och färgåtergivningen hos lampan. Färgtemperaturen anges i Kelvin (K). En låg färgtemperatur (vanligtvis 2 500 eller 2 700 beroende på fabrikat) ger en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött medan en högre färgtemperatur ger ett kallare mer blåaktigt ljus.

Lampor med olika färgtemperaturer har olika användningsområden. Till din läslampa bör du välja en lampa med kallare ljus, exempelvis 4 000 K. Till mysbelysning bör du istället välja en lampa med varmare färgtemperatur, cirka 2 600 K.

Exempel färgtemperatur (K)
Stearinljus 2 000 K
Glödlampa 2 700 K
Halogenlampa 3 000 K
Lysrör 2 700-6 500 K
Solljus mitt på dagen 5 500 K
Molnig himmel 6 500-7 000 K
 
I samband med färgtemperaturen bör lampans färgåtergivningstal anges. Det benämns Ra och anger ljusets förmåga att återge färger på ett naturligt sätt. Dagsljus och halogenlampor har Ra = 100. För allmänbelysning bör du inte välja en lampa med Ra under 80.

Upptändningstid

Upptändningstiden anges i sekunder. Om lampan tänder på mindre än en sekund, får den kallas snabbtändande. Olika lågenergilampors upptändningstid varierar stort.

Antal tändcykler

Antal tändcykler visas ofta med en on/off-knapp eller liknande. Siffran betyder att lampan klarar så många tändningar utan att det påverkar dess livslängd.

Utformning

Om lampan är utformad för kalla eller varma miljöer anges det på lampförpackningen. Det kan vara för utomhusbruk respektive för att sitta i en bastu. Annars gäller att lampan är avsedd för vanliga inomhusmiljöer.

Är lampan dimbar?

Det måste varnas på förpackningen om lampan inte är dimbar.

Mått

Lampans mått anges i millimeter. Det kan vara viktigt att titta på om du har trånga armaturer.

Energy Saver

Termen energisparlampa eller motsvarande får bara användas för lampor med energiklass A.

Kvicksilver

För lågenergilampor gäller att kvicksilverhalten måste anges i milligram (tusendels gram). På lampförpackningen skall det också finnas en hänvisning till en hemsida med information om vad man ska göra om en lampa går sönder.