Sedan den 1 september 2009 måste lampor för hembelysning som säljs i EU uppfylla vissa energikrav. Vanliga glödlampor och halogenlampor som inte uppfyller kraven ska gradvis fasas ut från EU-marknaden till slutet av 2012.

Bättre energieffektivitet

Från september 2009 måste matta lampor vara av energiklass A enligt EU:s märkningssystem. Det är bara lågenergilampor och LED-lampor som är så effektiva. Alla andra matta lampor ska bort från marknaden.

Ineffektiva klara lampor ska gradvis fasas ut. Utfasningen började i september 2009. Då förbjöd man klara glödlampor på 100 W eller mer och bestämde att ersättningsalternativen måste vara av energiklass C. Fram till 2012 sänker man gradvis det högsta tillåtna watt-talet för glödlampor (2010: 75W, 2011: 60W, 2012: 40W och lägre).

 
Time Line Sv
 
 

Better Alternatives

Bättre alternativ

 

Nu när glödlamporna försvinner finns det många bra alternativ att välja bland. Enligt lagstiftningen måste dessa lampor uppfylla vissa prestandakrav. De ska fungera lika bra som glödlamporna, eller rentav bättre, eftersom man också kan få lampor med kallt ljus.

 
Better Product Information 

Bättre produktinformation

 

För att du ska kunna välja rätt lampa måste du få viss produktinformation. Tillverkarna ska på förpackningen ange lampans livslängd i timmar, antalet tändningar/släckningar, färgtemperatur, uppvärmningstid och om lampan kan dimmas eller inte.

 

Spara energi och pengar

Bilden nedan visar hur mycket energi olika typer av lampor drar och hur mycket energi man kan spara. Den första stapeln är vanliga glödlampor, den andra och tredje stapeln motsvarar halogenglödlampor i energiklass C och B, den fjärde stapeln är lågenergilampor och den femte är LED-lampor.

Bulb Comparison Sv

Genom att välja de mest energieffektiva alternativen kan du sänka dina elkostnader med upp till 15 %. Det motsvarar en nettobesparing på mellan 25 och 50 euro per år, beroende på hushållets storlek och hur många och vilken typ av lampor man använder.

De nya kraven på energieffektivitet för lampor kan spara över 40 miljarder kilowattimmar per år fram till 2020 – det motsvarar 11 miljoner hushålls elförbrukning under samma period. Det ger också 15 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp om året