Ny studie varnar för farlig strålning

Miljövänligare, absolut.

Farligare, kanske.

Hur som helst bör du hålla dig minst 30 centimeter från din lågenergilampa.

I en ny rapport varnar schweiziska forskare för effekterna av de nya lågenergilamporna.

Det har fått myndigheterna att utfärda nya rekommendationer:

”Håll minst 30 centimeters avstånd från lågenergilampor på platser där du vilar, arbetar­ eller har fritidssysselsättningar under längre tider” skriver schweiziska hälso- och energimyndigheter enligt Svenska Dagbladet.

Undvik onödig exponering

Särskilt försiktig ska man vara med skrivbordslampor och sänglampor.

Även svenska Strålskyddsmyndigheten håller med om att man bör undvika onödig exponering, men har ännu inte beslutat om någon officiell rekommendation om avstånd till lamporna.

Enligt studien ökar exponeringen för lampornas elektromagnetiska fält kraftigt ju närmare man kommer. Den ultravioletta strålningen kan till och med orsaka hudrodnad om man är nära lampan.

Under gränsvärdet

Ändå ligger nivåerna under det gränsvärde som i sin tur måste 50-dubblas innan människor drabbas av akuta nerv- och muskel­skador som till exempel kan orsaka hjärtflimmer.

Vad lågenergilamporna har för påverkan på hälsan på lång sikt vet man ännu inte.